FANDOM


Podręcznik stylu to oficjalny wykaz zasad, których należy stosować w artykułach Ben 10 Alternatywne Historie Wiki. O ile nie wspomniano inaczej, zasady muszą być przestrzegane bez wyjątku.
Zawarte tu informacje uznawane są za standardy, których każdy użytkownik projektu powinien przestrzegać i je stosować. Aby zaproponować zmiany w tej polityce, napisz do administratora

Artykuły

Artykuły powinny zawierać następujące elementy:

  • Pierwsze pojawienie się tytułu artykułu w tekście powinno być pogrubione, podobnie jak pierwsze pojawienie się nazw alternatywnych. Wszystkie powinny pojawić się w akapicie wprowadzającym artykułu.
  • Słowa, które są tytułami innych artykułów, powinny być linkowane tylko przy ich pierwszym pojawieniu się w każdej sekcji artykułu. Wyjątkiem jest opisywanie historii obiektu lub lokalizacji w sekcji „Historia” – w takim przypadku w każdym nowym akapicie odnoszącym się do nowego odcinka pierwsze pojawienie się tytuły innego artykułu powinno być linkowane.

Nazywanie artykułów

Istnieje kilka zasad dotyczących nazywania artykułów na Ben 10 Alternatywne Historie Wiki.

  • Nazwy artykułów powinny być zapisywane w liczbie pojedynczej, np. „Człowiek”, a nie „Ludzie”. Tytuły w liczbie mnogiej są dopuszczalne tylko w przypadku grup o nazwie w liczbie mnogiej, np. Hydraulicy.
  • Artykuły o postaciach powinny unikać tytułów, chyba że stanowią integralną część imienia danej postaci, lub pełne imię postaci nie jest znane, np. „Alozjusz Animo” nie „Dr Animo”, ale „Profesor Paradox”, a nie „Paradox”.

Perspektywa

Artykuły na Ben 10 Alternatywne Historie Wiki dzielą się na dwa typy ze względu na perspektywę pisania:

  • Perspektywa wewnątrz świata przedstawionego – Artykuły powinny być napisane tak, jakby świat przedstawiony w serialu „Ben 10”, lub alternatywnych seriach użytkowników był prawdziwym światem. Zdania nie powinny odnosić się do artykułów ze świata rzeczywistego, takich jak odcinki czy zeszyty komiksowe. Dopuszczalne są jednak zwroty takie jak „W odcinku »Jak zwykle podejrzany«”. Artykuły z perspektywą wewnątrz świata obejmują wszystko, co przedstawiono w serii, w tym postacie, lokalizacje, obiekty i oś czasu.
  • Perspektywa świata realnego – Artykuły powinny być napisane z „naszej” perspektywy. Ten typ obejmuje wszystkie artykuły na temat odcinków, zagadnień komiksowych i gier.

Pisownia

Wszystkie artykuły powinny być napisane w języku polskim. Opisywanie artykułów po polsku powinno się opierać o polskie tłumaczenie serialu „Ben 10” stworzone przez studio Master Film na zlecenie Warner Bros., chyba że autor alternatywnej serii postanowi inaczej. Wszelkie nazwy obiektów, lokalizacji, organizacji i postaci wymienione w wersji polskiej są oficjalne.

Styl i język

Formalne użycie języka jest obowiązkowe we wszystkich artykułach. Artykuły dotyczące Ben 10 Alternatywne Historie Wiki powinny być jak najbardziej encyklopedyczne; w związku z tym język powinien być neutralny i miarodajny. Na przykład zdanie „Ben jest super wojownikiem wręcz” nie jest odpowiednie. Odpowiednie jest natomiast zdanie „Ben jest wysoce wyszkolonym i doświadczonym w walce wręcz członkiem Hydraulików”.

Czas

  • Czas przeszły – Należy go używać w artykułach wydarzeń lub w sekcjach artykułów pisanych z perspektywy wewnątrz świata przedstawionego zawierających szczegółowe informacje o przeszłych wydarzeniach, np. sekcje „Biografia” czy „Historia”. Przykładowo zdanie „Ben dołącza do Hydraulików” jest niepoprawne w jakimkolwiek artykule pisanym z perspektywy wewnątrz świata przedstawionego. Zdanie powinno brzmieć „Ben dołączył do Hydraulików”.
  • Czas teraźniejszy – Należy go używać w artykułach lokacji, kosmitów, postaci, gdzie nie jest to sprzeczne z powyższą wytyczną dotyczącą sekcji artykułów opisujących przeszłe wydarzenia. Czas teraźniejszy powinien być także używany do opisywania trwających działań lub wydarzeń o względnie niezmiennej jakości lub uniwersalnej prawdzie, np. „Omnitrix to najpotężniejszy wynalazek Azmutha”. Opisy fabuł odcinków, komiksów i gier powinny być pisane w czasie teraźniejszym.

Wzory artykułów

Omivtirdx! Osobny artykuł: Wzory artykułów

Na Ben 10 Alternatywne Historie Wiki panuje szczegółowy podział artykułów, przy tworzeniu których powinno przestrzegać się różnych zasad, które pomagają zachować spójność na wszystkich stronach projektu.

Uzupełnianie infoboksów

Omivtirdx! Osobny artykuł: Zasady uzupełniania infoboksów

Uzupełniając infoboks na Ben 10 Alternatywne Historie Wiki powinno przestrzegać się zasad, które pomagają zachować spójność na wszystkich stronach projektu. Każda zmiana lub niepewność dotycząca zawarcia informacji powinna być zgłoszona administratorowi.

Wzory dialogów

Omivtirdx! Osobny artykuł: Wzór dialogu

Każdy użytkownik ma dowolność tego w jakiej formie napisze odcinek do swojej serii – czy będzie to szczegółowy opis fabularny pozbawiony jakichkolwiek dialogów, czy opowiadanie z wyszczególnionymi kwestiami, czy zupełnie coś innego. Jednak żeby zachować spójność na stronach Ben 10 Alternatywne Historie Wiki, gdy decydujemy się na pisanie odcinka zawierającego linie dialogowe, powinniśmy przestrzegać zasady zapisywania kwestii danych bohaterów.

Obrazy

Rozszerzenia plików

Istnieje kilka rozszerzeń plików, które można przesłać na Ben 10 Alternatywne Historie Wiki, z których najpopularniejsze to .JPG i .PNG. Zazwyczaj preferowane są pliki .PNG ze względu na bezstratną kompresję danych.

Animowane pliki .GIF są niedozwolone ze względu na brak celu i rozpraszającą jakość. Jeśli nieruchomy obraz nie wystarcza do zilustrowania tekstu, któremu towarzyszy, należy rozważyć przepisanie tekstu, aby lepiej przekazać zamierzoną wiadomość.

Prawa autorskie

Każdy niewolny obraz jest używany na Ben 10 Alternatywne Historie Wiki na licencji dozwolonego użytku opartej na zasadzie Fair use prawa Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że są one wykorzystywane do celów informacyjnych/edukacyjnych, w celu zidentyfikowania przedmiotu artykułu i zilustrowania czegoś bezpośrednio związanego z tekstem.

Źródła

Wszystkie obrazy muszą posiadać informacje o źródle, z którego pochodzą. W tym celu muszą mieć dodaną licencję.

Zastępowanie

Zastąpienie (nadpisanie obrazu) może nastąpić, gdy oryginalny plik ma niską rozdzielczość / jakość. W takim przypadku oryginalny obraz musi zostać zastąpiony dokładnie tą samą wersją (o lepszej jakości).

Inne informacje

  • Osobiste opinie nie powinny być dodawane do artykułów na Ben 10 Alternatywne Historie Wiki.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.